Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach działa od 1988 roku. Jesteśmy prężnie rozwijającą się placówką kształcenia artystycznego na poziomie podstawowym. Prowadzimy naukę gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara klasyczna, flet poprzeczny, klarnet oraz trąbka.

 

Nauka odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim (przyjmujemy dzieci od 7r.ż., od dzieci 6-letnich wymagamy zaświadczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) oraz czteroletnim (dzieci powyżej 8r.ż.). Górna granica wieku, to 16lat. Oprócz zajęć instrumentu głównego w programie nauczania przewidziane są również zajęcia kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych, chóru i zespołu instrumentalnego. 

 

Kandydaci zgłaszają podanie rekrutacyjne oraz klauzulę informacyjną w terminie do 7 czerwca 2019r., natomiast przesłuchania przydatności kandydatów odbędą się w dniu 11 czerwca 2019r.

 

Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do gry na określonym instrumencie i odbywa się w dwóch etapach:

I Grupowym - sprawdzenie warunków fizycznych, koordynacji ruchu i poczucia rytmu

II Indywidualnym - sprawdzanie słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu, zaśpiewanie piosenki przygotowanej przez kandydata

 

 

Warunkiem zakwalifikowania się kandydata do nauki w szkole jest uzyskanie co najmniej średniej oceny dobry obliczonej z sumy ocen ze wszystkich elementów badania. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali łącznie najwyższą średnią ocenę w poszczególnych specjalnościach instrumentalnych, z jednoczesną preferencją dzieci młodszych.


Szczegółowe informacje via https://www.facebook.com/szkolamuzycznachojnice, lub pod numer tel.0 52 397-47-66.


Zapraszamy!

 skuteczne strony internetowe