Informacje ogólne

Szkoła Muzyczna w Chojnicach jest publiczną szkołą artystyczną na poziomie podstawowym. Jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Szkoła gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia. Organem prowadzącym szkołę i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej. Okres nauki trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku kandydata. Uczniowie mają do wyboru możliwość kształcenia się na następujących instrumentach: skrzypce, gitara, fortepian, akordeon, flet, klarnet i trąbka.


Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chóru dziecięcego oraz zespołów kameralnych.


Kształcenie jest nieodpłatne (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców).
W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych.


Absolwenci szkoły po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkole muzycznej II stopnia. 


Szkoła daje mnóstwo koncertów w środowisku, na rzecz miasta i powiatu. Przez cały czas swojej działalności znacząco spełnia misję propagatora sztuki. Od 2007 roku szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego „ Klasyka w rozrywce - rozrywka w klasyce". Uczniowie szkoły biorą ponadto udział w wielu koncertach i imprezach o charakterze konkursów, przesłuchań i festiwali organizowanych w regionie pomorskim i na terenie całej Polski.

skuteczne strony internetowe