Kadra pedagogiczna

Wojciech Daszkowski
Grażyna Szumska
Adam Cieliński
Adam Ćwiek
Patryk Matusiak
Alicja Różycka
Henryk Kukliński
Błażej Połom
Janusz Łangowski
Anna Gadzińska
Maciej Nowakowski
Katarzyna Schefler

Anna Kozakiewicz
Ilona Szyszka

dyrektor, klasa skrzypiec
- klasa fortepianu
- klasa fortepianu
- klasa fortepianu
- klasa fortepianu
- klasa wiolonczeli
- klasa gitary
- klasa gitary, chór
- klasa trąbki
- klasa fletu
- klasa klarnetu
- kształcenie słuchu,
  audycje muzyczne
- rytmika, kształcenie słuchu,
- biblioteka

 


skuteczne strony internetowe