Historia szkoły

„Wierzę, że muzyka jest w powietrzu, wszędzie wokół nas, że Świat jest jej pełen, a Ty po prostu bierzesz sobie tyle, ile Ci trzeba. Muzyka jest ludzką potrzebą taką samą jak powietrze czy jedzenie! Bez niej moglibyśmy umrzeć albo w najlepszym razie zwariować"

Edward Elgar (1857 - 1934)


Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach powstała z inicjatywy władz miasta Chojnic. 13 czerwca 1988 roku Uchwałą ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy powołano do życia pierwszą placówkę kształcenia artystycznego w Chojnicach. Od razu rozpoczęto zdecydowane działania w kierunku przygotowania odpowiedniej bazy do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Przeprowadzono nabór uczniów i poczyniono starania w celu pozyskania potrzebnej kadry pedagogicznej. Swą pierwsza siedzibę, na poddaszu, szkoła uzyskała dzięki gościnności Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie 1 września 1988 roku rozpoczęło naukę 62 uczniów w klasie pierwszej. Od 1992 roku zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 6.


Szkoła Muzyczna w Chojnicach jest placówką kształcenia artystycznego na poziomie podstawowym i przez cały czas swojej działalności znacząco spełnia misję propagatora sztuki. Od początku istnienia szkoły prowadzone są działania nad stabilizacją organizacyjno - programową, polepszaniem bazy szkoły, co systematycznie przenosi się na podniesienie poziomu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży. Dowodem na to jest duża liczba laureatów konkursów i przesłuchań muzycznych oraz wysoki wskaźnik przyjęć absolwentów szkoły do średnich szkół muzycznych. Szkoła coraz mocniej wrasta w środowisko, współpracując z władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi i instytucjami społecznymi. Od 2007 roku szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego „ Klasyka w rozrywce - rozrywka w klasyce". Uczniowie szkoły biorą udział w wielu koncertach i imprezach o charakterze konkursów, przesłuchań i festiwali organizowanych w regionie pomorskim i na terenie całej Polski. W szkole działa chór i zespoły kameralne. 


Szkoła gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje do dalszego kształcenia. Okres nauki trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku kandydata. Uczniowie mają do wyboru możliwość kształcenia się na następujących instrumentach: skrzypce, gitara, fortepian, akordeon, flet, klarnet i trąbka. Szczególnym powodem do dumy dla całej społeczności szkoły jest znacząca liczba nagród, wyróżnień i stypendiów zdobywanych przez uczniów w rożnych konkursach muzycznych.
Przez cały okres funkcjonowania placówki pracowało w niej 31 pedagogów, którzy wykształcili 245 absolwentów. Aktualnie do szkoły uczęszcza 84 uczniów. Swą wiedzę i umiejętności przekazuje im 13 pedagogów. Uczniowie szkoły mogą dalej kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia.


Podsumowując działalność artystyczną i pedagogiczna szkoły należy stwierdzić, że Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach jest między innymi dziełem dyrektorów: Henryka Kuklińskiego i Wojciecha Daszkowskiego. Ich osiągnięcia pozwalają na działania, które wyzwalają w pracownikach i uczniach cechy pozwalające na pokonywanie trudności i dążenie do artystycznej perfekcji. Wynika to zarówno z faktu uszanowania tradycji szkoły jak i rozwinięć w dziedzinie instrumentalnej, pedagogicznej i artystycznej.
Przed Szkołą muzyczna I stopnia w Chojnicach przyszłość stawia wiele wyzwań. Wciąż rosną potrzeby placówki. Konieczne jest stałe odnawianie bazy instrumentalnej, zaczyna się robić ciasno. Bardzo dużym oparciem jest stała życzliwość Władz Miasta Chojnic, które corocznie starają się dofinansować skromny budżet szkoły.


Byliśmy i pozostajemy wciąż dumni z faktu, iż społeczność naszej szkoły tworzyli i tworzą ludzie mądrzy i odpowiedzialni, zarówno wśród pracowników szkoły jak i rodziców naszych uczniów. Jednak największą wartością, co szczególnie cieszy - na przestrzeni minionych lat jest mądra, zdolna i pełna aspiracji młodzież.

skuteczne strony internetowe