ZARZĄDZENIE dyrektora szkoły nr 3/2021 z dnia 26.04.2021 roku
Poniedziałek, 26 Kwiecień 2021

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, wynikającym z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19,  od 26 kwietnia 2021 do 2 maja 2021 roku zajęcia edukacyjne w Szkole Muzycznej I stopnia w Chojnicach będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie informuję, że od 26 kwietnia br. wprowadzam możliwość realizacji indywidualnych zajęć z instrumentu głównego w systemie hybrydowym, (jedna lekcja w tygodniu online, jedna stacjonarnie). Pozostałe przedmioty (teoria, zajęcia grupowe, fortepian dod.) nadal prowadzone są online.

Indywidualne zajęcia z instrumentu głównego przeprowadza nauczyciel po uzyskaniu zgody rodzica ucznia.

Przypominam również, że na terenie szkoły nadal obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa  (dezynfekcja, dystans, maseczki).

skuteczne strony internetowe