Komunikat COVID-19
Piatek, 06 Listopad 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

- wszystkie zajęcia edukacyjne w terminie do 29 listopada odbywają się w sposób zdalny.

skuteczne strony internetowe