Zarządzenie dyrektora dot. kształcenia na odległość
Środa, 25 Marzec 2020

Zarządzenie dyrektora.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zarządzam i precyzuję następujące rozwiązania dotyczące prowadzenia zajęć w naszej szkole:


1) Zajęcia indywidualne: odbywają się za pośrednictwem komunikatorów internetowych w formie nagrań wideo i opisie ich przez nauczycieli w e-dzienniku, a także bezpośrednim kontakcie nauczycieli z uczniami online.


2) Zajęcia teoretyczne w klasach I - III C6. Preferowane przez są lekcje za pośrednictwem komunikatora "Discord", kórry jest programem wszechstronnym i jednoczenie prostym w obsłudze. Dopuszcza się także korzystanie z innych komunikatorów oraz drogi mailowej. Wszystko w połączeniu z e-dziennikiem.


3) Zajęcia teoretyczne w klasach cyklu czteroletniego oraz IV - VI? cyklu sześcioletniego: preferowana jest droga mailowa w połączeniu z dziennikiem elektronicznym.


4) Rodzic ma prawo nie zgodzić się na korzystanie z komunikatorów internetowych bądź drogi mailowej do celów dydaktycznych. W takim przypadku do dyspozycji szkoły pozostaje e-dziennik, który znacznie ogranicza możliwości dydaktyczne.


5) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.


Dyrektor szkoły.

skuteczne strony internetowe