Fortepian do Sali Koncertowej
Czwartek, 03 Wrzesień 2015

W roku 2015 Szkoła Muzyczna w Chojnicach złożyła wniosek o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji ministra w programie "Rozwój infrastruktury kultury": priorytet 2 - "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego"
- na zakup fortepianu do Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej.
Celem programu "Rozwój infrastruktury kultury" jest wsparcie infrastruktury i poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół i uczelni artystycznych  oraz domów kultury.
Strategicznym celem priorytetu "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół i placówek artystycznych.

Powyższy wniosek - złożony przez szkołę - rozpatrzony został pozytywnie, efektem czego przyznano szkole dotację w wysokości 125 tys. zł.
Za wyżej wymienioną kwotę szkoła zakupiła fortepian marki Yamaha C6X."Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015.php
skuteczne strony internetowe