Tu podaj tekst alternatywny

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej Dzieci i Młodzieży

„Młody Muzyk”

 

Od września 2013 roku rozpoczyna działalność Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej Dzieci i Młodzieży „Młody Muzyk”.

Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją społeczną, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne zainteresowane promowaniem i wspieraniem działań Szkoły Muzycznej I stopnia w Chojnicach, a ponadto propagowaniem kultury muzycznej, działalnością na rzecz edukacji muzycznej oraz kształtowaniem warunków i postaw sprzyjających upowszechnianiu kultury muzycznej.

Głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauki gry na instrumencie, śpiewu, zajęć teoretycznych oraz zajęć umuzykalniających dla różnych grup wiekowych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską gwarantującą wysoki poziom nauczania oraz satysfakcję ze zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji muzycznych.

Szczegóły dotyczące rodzajów zajęć zawarte są w ofercie nauczania.

Inne ważne informacje – w tym odpłatność za lekcje uzyskać można telefonicznie pod nr 604 551 536 lub 503 032 523.

ZAPRASZAMY!

skuteczne strony internetowe